Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

Jaguar Primary School Challenge (veková skupina 5-11 rokov)

 

Všeobecné podmienky

1. Prihlásiť sa do projektu je možné do 20. decembra 2019.

2. Škola môže do projektu zapojiť ľubovoľný počet tímov, avšak finálnej súťaže sa môže zúčastniť maximálne jeden tím z jednej školy. Maximálny počet všetkých súťažných tímov vo finálnej súťaži je 30.
Škola, ktorá prihlásila do projektu viac ako 3 tímy, do finále súťaže môže súťažne prihlásiť len 3, zvyšné tímy sa môžu zúčastniť finále ako pozorovatelia, prípadne byť pripravení ako náhradníci.

3. V tíme musí byť minimálne 3 a maximálne 6 žiakov.

4. Tím je povinný zhotoviť pretekárske auto (160 g) zo štartovacieho balíčka, ktorý dostane každý prihlásený tím zdarma od Junior Achievement Slovensko.

5. Každý tím môže počas montáže auta spolupracovať s inžinierom Jaguar Land Rover.

6. Auto musí byť vyrobené vo vašej škole.

7. Každý tím musí vyrobiť aj podrobný projekt, ktorý obsahuje časti ako dizajn, výroba, vývoj a to na maximálne 10 strán formátu A4. Projekt bude slúžiť ako dokumentácia k výrobe pretekárskeho auta.

8. Každý tím musí vyrobiť aj prezentáciu svojho autíčka a jeho výroby, ktorú bude prezentovať na národnom finále. Prezentácia musí byť na maximálne 8 minút.

9. Všetky autá musia spĺňať stanovené rozmery a musia byť použité všetky komponenty zo štartovacieho balíčka.

10. Všetky autá musia byť na národné finále funkčné, vyskúšané a kompletné.

11. Súťažné tímy budú mať k dispozícii pracovnú skupinu (max.3) mentorov z Jaguar Land Rover Slovakia, ktorá im bude nápomocná počas práce v projekte. Ako dodatok k súťaži je pracovné stretnutie učiteľov na začiatku projektu, kde sa všetci učitelia oboznámia s prácou v projekte, poskladajú si autíčko a budú mať možnosť položiť koordinátorovi otázky k realizácii projektu.

12. Účasť tímu v samotnom projekte je bezplatná, avšak v prípade, že v priebehu projektu sa registrovaný tím rozhodne prácu ukončiť, budeme nútení vymáhať sankčný poplatok vo výške 15 EUR. 

Odhlásenie sa z národného finále 30 dní pred súťažou - sankcia 30,- €, odhlásenie sa z národného finále 25 dní pred súťažou - sankcia 60,- €, odhlásenie sa z národného finále 10 dní pred súťažou - sankcia 100,-€.

13. V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v pláne finálovej súťaže i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.