Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam zapojených škôl do projektu 2019/2020

                                                        Zoznam zapojených škôl do projektu Jaguar Primary School Challenge 2019/2020
Názov školy Názov tímu
Základná škola s materskou školou, Sídl. Lúky 1226, Vráble VRB Formula
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice Fast&Furious
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice Hotweels
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice TeamGT12
Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov Blesk
Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov Skiuberti
Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov Legofriends
ZŠ Športovcov, Partizánske, Športovcov 372/21, Partizánske Sportcar
Základná škola, Mojmírova, Zlaté Moravce Špekulanti
Základná škola, Mojmírova, Zlaté Moravce Šmelinári
Základná škola, Mojmírova, Zlaté Moravce Šibali
Základná škola s materskou školou Smolník, 528, Smolník Fire shots
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice GTA BES Tie
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava

Crazy riders

Súkromná základná škola, Kechnec 13, Kechnec Six tigers
Súkromná základná škola, Kechnec 13, Kechnec HIP HOP team
Súkromná základná škola, Kechnec 13, Kechnec PUMY
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119, Sereď Speed Stars
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra KP - TEAM
British International School Bratislava, Peknikova 6, Bratislava

Team 1

British International School Bratislava, Peknikova 6, Bratislava Team 2
British International School Bratislava, Peknikova 6, Bratislava Team 3
1. Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava Red Flames
1. Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava Galaxy
1. Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava Hurricanes
Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava AUTOŠPORT TURBO
Základná škola Trieda SNP 20, Trieda SNP 20, Banská Bystrica SNP - Team
Základná  škola Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen DRIFTERS 3
Základná škola Nová Dedinka, Hlavná 45, Nová Dedinka Piráti diaľníc
Základná  škola Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Bodka 1
Základná  škola Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Bodka 2
Základná  škola Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen happydogs
Základná  škola Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen ananásy
Základná  škola Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen triangel