Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Víťazi 2018

Víťazi súťaže Jaguar Primary School Challenge 2018

 
Najlepšia ústna prezentácia
  Názo tímu Škola Mesto
1. miesto CAR BUILDERS Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď
Najlepšie vyrobené auto
  Názo tímu Škola Mesto
1. miesto Modelári Základná škola, Na Hôrke Nitra
Najrýchlejšie auto
  Názo tímu Škola Mesto
1. miesto ERROR... Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice
Najlepšie portfólio
  Názo tímu Škola Mesto
1. miesto Lightning Masters British International School Bratislava

 

Celkoví víťazi

Umiestnenie Názov tímu Škola Mesto
1. miesto CAR BUILDERS Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď
2. miesto JAMS British International School Bratislava
3. miesto Modelári Základná škola, Na Hôrke Nitra

 

Do projektu boli zapojené školy:

                                                      Zoznam zapojených škôl do projektu Jaguar Primary School Challenge 2018
Názov školy Názov tímu

Základná škola Kluknava 43, Kluknava

BLACK CATS, FAST ARROWS
Základná škola Benkova, Benkova 34, Nitra Benkáči

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra

Roveráci, Pribináci

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda,

Dlhá 78, Nitra

BOBOtím
Základná škola Zákopčie, Stred 957, Zákopčie Tigríci
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice GAME OVER, HOT WHEELS, Secret world, Girl Power, Draci, Matrix, CRAZY PEOPLE, Nezmari
Základná škola Na Hôrke , Na Hôrke 30, Nitra Strely, Koumáči, Modelári, Vrtáci, Šupáci, Frajeri, Technickí draci
The British International School Bratislava, Bratislava Lightning Masters, JAMS

Základná škola Jana Amosa Komenského

Komenského 1227/8, Sereď

CAR BUILDER, PIRÁTI
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice ToMÁŠ, GTA Girls, ERROR...
Základná škola, Tulipánová 1, Nitra Tulip team