Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže - stredné školy 2019

Do súťaže Land Rover 4x4 in School - Národné finále sa môžu prihlásiť len tímy zapojené do projektu.

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Podľa uvedených dát budeme tlačiť materiály pre každý tím. 

Polia označené hviezdičkou sú povinné. Ak má tím menej ako 6 členov, do prázdnych políčok zadajte pomlčku.

Deadline odoslania prihlášky je 5. september 2019!

                                                                                                   Land Rover 4x4 in School - Národné finále 2019

                                                                                                 16. október 2019 - závod Jaguar Land Rover, Nitra

Názov tímu
Facebook (profil tímu)
Žiaci
Máte záujem o dopravu z autobusovej stanice v Nitre do závodu Jaguar Land Rover?
 Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o.          v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
  
Dátum a čas 22.08.2019 18:23
Pred odoslaním formulára si skontrolujte správnosť údajov.