Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

Jaguar Primary School Challenge (veková skupina 5-11 rokov)

 

Všeobecné podmienky

1. Prihlásiť sa do druhého ročníka projektu je možné do 31. októbra 2018.

2. Škola môže do projektu zapojiť ľubovoľný počet tímov, avšak finálnej súťaže sa môže zúčastniť maximálne jeden tím z jednej školy.

Maximálny počet všetkých súťažných tímov vo finálnej súťaži je 25.

3. V tíme môže byť minimálne 3 a maximálne 6 žiakov.

4. Vytvoriť pretekárske auto (160 g) zo štartovacieho balíčka, ktorý dostane každý prihlásený tím zdarma od Junior Achievement Slovensko.

5. Každý tím musí počas montáže auta úzko spolupracovať s inžinierom Jaguar Land Rover.

6. Auto musí byť vyrobené vo vašej škole.

7. Každý tím musí vyrobiť aj podrobný projekt, ktorý obsahuje časti ako dizajn, výroba, vývoj a to na maximálne 10 strán formátu A4. Projekt bude slúžiť ako dokumentácia k výrobe pretekárskeho auta.

8. Každý tím musí vyrobiť aj prezentáciu svojho autíčka a jeho výroby, ktorú bude prezentovať na národnom finále. Prezentácia musí byť na maximálne 10 minút.

9. Všetky autá musia spĺňať stanovené rozmery a musia byť použité všetky komponenty zo štartovacieho balíčka.

10. Všetky autá musia byť na národné finále funkčné, vyskúšané a kompletné.

11. V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v pláne finálovej súťaže i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.