Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné školy

Jaguar Primary School Challenge

je súťaž určená pre základné školy, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach.

Kto sa môže zapojiť?
 • Zapojiť sa môžu žiaci vo veku od 5 - 11 rokov z ktorejkoľvek základnej školy na Slovensku.
 • Žiaci základných škôl vo veku 12 - 15 rokov sa môžu zapojiť do projektu Land Rover 4x4 in Schools.
Aké sú základné pravidlá súťaže?
 • V jednom tíme môže byť zapojených od 3 - 6 žiakov.
 • Úlohou tímu je vyrobiť najrýchlejší model autíčka zo štartovacieho balíčka, ktorý obsahuje potrebný materiál a súčiastky.
 • Každý prihlásený tím dostane štartovací balíček zdarma.
 • Účasť tímu v samotnom projekte je bezplatná, avšak v prípade, že v priebehu projektu sa registrovaný tím rozhodne prácu ukončiť, budeme nútení vymáhať sankčný poplatok vo výške 15 EUR.
 • Odhlásenie sa z národného finále 30 dní pred súťažou - sankcia 30,- €, odhlásenie sa z národného finále 25 dní pred súťažou - sankcia 60,- €, odhlásenie sa z národného finále 10 dní pred súťažou - sankcia 100,-€.
Termíny tretieho ročníka projektu
 • Prihlasovanie do projektu: do 20. decembra 2019
 • Pracovné stretnutie učiteľov - forma: webinár - 9. január 2020; 10:00 hod.
 • Práca v projekte: december 2019 - marec 2020
 • Práca v projekte: december 2019 - marec 2020 
 • DOLEŽITÁ INFORMÁCIA: Projekt je k 31.3.2020 zrušený.     

Pozrite si video z národného finále 2019:

 

Partner súťaže

Kontakt

Peter Uhrin| Programový manažér| 0903 233 305| uhrin@jaslovensko.sk