Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

Land Rover 4x4 in Schools

Všeobecné podmienky

 

1. Prihlásiť sa do projektu je možné do 31. októbra 2018.

2. Škola môže do projektu zapojiť ľubovoľný počet tímov, avšak finálnej súťaže sa môžu zúčastniť maximálne dva tímy z jednej školy. 

Maximálny počet všetkých súťažných tímov vo finálnej súťaži je 25.

3. V tíme môže byť minimálne 3 a maximálne 6 žiakov.

2. Zhotoviť pretekársky model elektrického autíčka na ovládanie s pohonom všetkých štyroch kolies. Vozidlo musí úspešne prejsť pomedzi prekážky na náročnej dráhe.

3. Každý tím musí počas montáže auta úzko spolupracovať s inžinierom Jaguar Land Rover.

4. Auto musí byť vyrobené vo vašej škole.

5. Každý tím musí vyrobiť aj podrobný projekt, ktorý obsahuje časti dizajn, výroba, vývoj a to na maximálne 20 strán formátu A3. Projekt bude slúžiť ako dokumentácia k výrobe pretekárskeho auta.

6. Každý tím musí vyrobiť aj prezentáciu svojho autíčka a jeho výroby, ktorú bude prezentovať na národnom finále. Prezentácia musí byť na maximálne 10 minút.

7. Všetky autá musia spĺňať stanovené rozmery a musia byť použité všetky komponenty zo štartovacieho balíčka.

8. Všetky autá musia byť na národné finále funkčné, vyskúšané a kompletné.

9. Štartovací balíček si musí každý tím zakúpiť sám. Finančné prostriedky môže tím získať aj v rámci fundraisingových aktivít celého tímu.

10. Jaguar Land Rover sa rozhodol, že desiatim školám z mesta Nitra, ktoré sa prihlásia do tretieho ročníka projektu, uhradí štartovací balíček v plnej sume.

11. V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v pláne finálovej súťaže i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.

Cena štartovacieho balíčka: 144,59 EUR + doprava


Akékoľvek aktualizácie alebo opravy budú oznámené prostredníctvom tejto webovej stránky,

preto pravidelne kontrolujte naše novinky.