Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

Land Rover 4x4 in Schools


Všeobecné podmienky

1. Prihlásiť sa do projektu je možné do 20. decembra 2019.

2. Škola môže do projektu zapojiť ľubovoľný počet tímov, avšak finálnej súťaže sa môžu zúčastniť maximálne dva tímy z jednej školy. Maximálny počet všetkých súťažných tímov vo finálnej súťaži je 25.

3. V tíme musí byť minimálne 3 a maximálne 6 žiakov.

4. Tím musí zhotoviť pretekársky model elektrického autíčka na ovládanie s pohonom všetkých štyroch kolies. Vozidlo musí úspešne prejsť pomedzi prekážky na náročnej dráhe.

5. Každý tím môže počas montáže auta spolupracovať s inžinierom Jaguar Land Rover.

6. Auto musí byť vyrobené vo vašej škole.

7. Každý tím musí zhotoviť aj podrobný projekt, ktorý obsahuje časti ako dizajn, výroba, vývoj a to na maximálne 20 strán formátu A3. Projekt bude slúžiť ako dokumentácia k výrobe pretekárskeho auta.

8. Každý tím musí vyrobiť aj prezentáciu svojho autíčka a jeho výroby, ktorú bude prezentovať na národnom finále. Prezentácia musí byť na maximálne 10 minút.

9. Všetky autá musia spĺňať stanovené rozmery a musia byť použité všetky komponenty zo štartovacieho balíčka.

10. Všetky autá musia byť na národné finále funkčné, vyskúšané a kompletné.

11. Štartovací balíček si musí každý tím zakúpiť sám. Finančné prostriedky môže tím získať aj v rámci fundraisingových aktivít celého tímu.

12. Účasť tímu v samotnom projekte je bezplatná, avšak v prípade, že v priebehu projektu sa registrovaný tím rozhodne prácu ukončiť, budeme nútení vymáhať sankčný poplatok vo výške 15 EUR. 

Odhlásenie sa z národného finále 30 dní pred súťažou - sankcia 30,- €, odhlásenie sa z národného finále 25 dní pred súťažou - sankcia 60,- €, odhlásenie sa z národného finále 10 dní pred súťažou - sankcia 100,-€.

13. V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v pláne finálovej súťaže i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze v priebehu súťaže.

Cena štartovacieho balíčka: od 261,70 EUR (Odporúčané linky na kúpu balíčka nájdete v sekcii Na stiahnutie).
V prípade, že súťažný tím nájde uvedený Rock Crawler (s uvedenými parametrami) lacnejší na slovenských a iných zahraničných portáloch, môže si ho objednať z vlastného zdroja.

Prosíme všetkých účastníkov projektu, aby si prečítali AKTUÁLNU príručku a technické parametre vozidiel! Všetky aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie.


Akékoľvek aktualizácie alebo opravy budú oznámené prostredníctvom tejto webovej stránky,

preto pravidelne kontrolujte naše novinky.